Thiết kế logo Người viết bài

Thể hiện sắc sảo, trí tuệ.

Từ khóa: nguoivietbai logo / thiết kế logo