Gói 1
50.000đ
/tháng
Dung lượng: 10GB
Địa chỉ Email: 20 Users
Bảo mật SSL
Chống Spam, Virus
SPF / DKIM / DomainKeys
Video call
Lịch làm việc
Catch-All Email?
Đặt mua
Gói 3
180.000đ
/tháng
Dung lượng: 50GB
Địa chỉ Email: 100 Users
Bảo mật SSL
Chống Spam, Virus
SPF / DKIM / DomainKeys
Video call
Lịch làm việc
Catch-All Email?
Đặt mua
Gói 4
300.000đ
/tháng
Dung lượng: 100GB
Địa chỉ Email: 200 Users
Bảo mật SSL
Chống Spam, Virus
SPF / DKIM / DomainKeys
Video call
Lịch làm việc
Catch-All Email?
Đặt mua
Gói 5
500.000đ
/tháng
Dung lượng: 200GB
Địa chỉ Email: ထ
Bảo mật SSL
Chống Spam, Virus
SPF / DKIM / DomainKeys
Video call
Lịch làm việc
Catch-All Email?
Đặt mua
Gói 6
750.000đ
/tháng
Dung lượng: 400GB
Địa chỉ Email: ထ
Bảo mật SSL
Chống Spam, Virus
SPF / DKIM / DomainKeys
Video call
Lịch làm việc
Catch-All Email?
Đặt mua
Gói 7
950.000đ
/tháng
Dung lượng: 1T
Địa chỉ Email: ထ
Bảo mật SSL
Chống Spam, Virus
SPF / DKIM / DomainKeys
Video call
Lịch làm việc
Catch-All Email?
Đặt mua
Gói 8
1.500.000đ
/tháng
Dung lượng: 2T
Địa chỉ Email: ထ
Bảo mật SSL
Chống Spam, Virus
SPF / DKIM / DomainKeys
Video call
Lịch làm việc
Catch-All Email?
Đặt mua
Gói 9
3.500.000đ
/tháng
Dung lượng: 5T
Địa chỉ Email: ထ
Bảo mật SSL
Chống Spam, Virus
SPF / DKIM / DomainKeys
Video call
Lịch làm việc
Catch-All Email?
Đặt mua

Xin lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.