Thiết kế logo phần mềm Type Coffee

Yêu cầu đơn giản, mang yếu tố công nghệ.

Từ khóa: thiết kế logo / type logo